DERATIZACE

Likvidace škodlivých obratlovců (potkanů, myší, ....), v obytných prostorech, ve volné přírodě. Velmi důležitý proces, který brání šíření pro člověka nebezpečné chorob.

Provádíme:

komplexní zabezpečení budov proti průniku a zasídlení škodlivých hlodavců a dalších synantropních živočichů

likvidaci – HLODAVCŮ

odmoření