RNDr. František Ratajský
DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

sídlo firmy: Novoveská 987, 687 25 Hluk
provozovna: Netušilova 20, 614 00 Brno
IČ: 758 08 927
ŽÚ město Brno č.j. MMB/0174889/2013
FÚ Brno č.j. 177154/05/291902-1906
tel.: +420 722 480 048
email: info@deratizace-ratajsky.cz