Odchyt kun a toulavých koček

  • odchyt do mechanických živolovných sklopců