Farmex na hubení pavouků

Objem: 250 ml

Vysoce účinný kapalný přípravek určený především k hubení pavouků. Vytváří bariéry k k pronikání a výskytu hmyzu v obytných prostorách, ale i exteriéru (pergoly, garáže, stodoly a všude tam, kde je hmyz nežádoucí).Přípravek se používá k přímému postřiku na hmyz a působí jako dotykový jed. Účinnost přípravku zůstane několik týdnů zachována, pokud není povrch omyt. 

 Upozornění: Tento výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci: Obsahuje reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo  ES 247-500-7) a 2-methylisolhiozol 3(2H)-on (číslo ES 220-2396] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 Obsahuje:

0,2 g/g deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid.

Vyrábí a dodává:

M-KAViS


170 Kč