Kaput proti plevelu

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - BALENÍ PRO NEPROFESIONALNÍHO UŽIVATELE

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k hubení jednoletých a víceletých plevelů ve vinicích, ovocných sadech, na orné půdě a v mladé výsadbě jehličnanů.

Účinná látka: glyfosát 360 g/| (41,5 % hmot.).


300 Kč