Oblíbené

Kaput proti plevelu

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - BALENÍ PRO NEPROFESIONALNÍHO UŽIVATELE Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k hubení jednoletých a víceletých plevelů ve vinicích, ovocných sadech, na orné půdě a v mladé výsadbě jehličnanů. Účinná látka: glyfosát 360 g/| (41,5 % hmot.).

300 Kč

Rodex SB měkká návnada

150g Nástraha ve formě modré pasty o hmotnosti 10g s obsahem účinné látky difethialon (25mg/kg), určená k přímému použití do deratizačních staniček. Přípravek určený pro neprofesionální použití.

150 Kč

Ratimor - parafínové bloky

Požerová nástraha ve formě měkké návnady k hubení hlodavců jako je myš domácí, potkan či krysa. Účinné venku i vevnitř , v chlévech, silech, atd. Obsahuje hořké látky pro ochranu dětí.

120 Kč

Rodex G zrno

Nástraha ve formě červeného zrní s obsahem účinné látky difethialon (25g/kg) určena k přímému použití v deratizačních staničkách za účelem hubení myší, potkanů a krys.

100 Kč

Farmex na hubení pavouků

Objem: 250 ml Vysoce účinný kapalný přípravek určený především k hubení pavouků. Vytváří bariéry k k pronikání a výskytu hmyzu v obytných prostorách, ale i exteriéru (pergoly, garáže, stodoly a všude tam, kde je hmyz nežádoucí).Přípravek se používá k přímému postřiku na hmyz a působí jako dotykový jed. Účinnost přípravku zůstane několik týdnů zachována, pokud není povrch omyt.   Upozornění: Tento výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci: Obsahuje reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo  ES 247-500-7) a 2-methylisolhiozol 3(2H)-on (číslo ES 220-2396] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.  Obsahuje: 0,2 g/g deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid. Vyrábí a dodává: M-KAViS

190 Kč